امروز : دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

مرکز آموزش از راه دور مؤسسه

cropped logo

 

آموزش و توانمندسازی  کارکنان، یکی از اهداف اصلی وزارت نیرو و بهره وری هر سازمان در گرو کارکنانی تحصیل کرده و توانمند بوده و بر این مهم سرمایه گذاری شده است.

 آموزش و به طبع آن  افزایش مهارتهای شغلی کارکنان  شاید یکی از مهمترین راهکارهایی است که در راستای توانمندسازی نیروهای انسانی در صنعت آب و برق میتوان انجام داد.

تدوین برنامه های آموزشی کارکنان و اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت که قابلیت علمی و تخصصی کارکنان را همراه با ایجاد بینش و بصیرتی عمیق تر در موضوعات افزایش می دهد از عواملی است که نقش بسیار مهمی را در رشد و شکوفایی سازمانی و موفقیت های آتی در صنعت آب و برق  به همراه خواهد داشت.

آموزش کارکنان وزارت نیرو که با هدف ارتقاء سطح علمی، مهارتهای شغلی و فردی کارکنان مشاغل مختلف در صنعت برنامه ریزی شده است از شیوه های نوین آموزش همچون آموزش الکترونیکی (مجازی) نیز در کنار آموزشهای حضوری استفاده نموده که با توجه به ویژگی ها و مزایای این شیوه آموزش و نهادینه شدن فرهنگ آن توانسته تاثیر بسزایی در سیاست های آموزشی شرکت ها داشته باشد .

 

 از مزایای آموزش غیرحضوری می توان به نکات زیر اشاره نمود:

  • برنامه ریزی و آموزش مستقل از زمان و مکان.

  • کاهش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آموزش برای شرکت ( هزینه های آموزشی و رفاهی - ماموریت - اضافه کار - ایاب و ذهاب و ... ).

  • عدم محدودیت آموزشی از نظر تعداد پرسنل معرفی شده با حفظ حضور کارکنان در محل کار.

  • حق انتخاب شیوه آموزش ( تحت اینترنت اعم از آنلاین و آفلاین - تحت اینترانت - پکیج آموزشی - تحت موبایل و تبلت )

  • ایجاد جذابیت، بخاطر نوین بودن شیوه آموزش.

  • تحقق اهداف آموزشی شرکت ها و اثربخشی بدلیل تنوع و تلفیق شیوه های آموزش.

  • کنترل و ردیابی آموزشی و تهیه گزارش از سوی شرکت متقاضی دوره.

مرکز آموزشهای تخصصی وزارت نیرو - واحد آموزش از راه دور (گیلان) امید دارد در قالب برنامه ریزیهای سالانه آموزش الکترونیکی به توسعه این شیوه از آموزش ها در وزارت نیرو اهتمام ورزد. 

 

lms eLearning loader 3  unnamed

راهنمای گام به گام سامانه آموزش الکترونیکی 

 سامانه آموزش الکترونیکی مجتمع آموزشی فارس 

 فهرست دوره های قابل اجراء به شیوه الکترونیکی

 فهرست دوره های جدید که تولید محتوای آنها انجام شده است

        

 

       

 

 

 

 

 

بالا