برگزاری آزمون تغییر وضعیت شغلی کارکنان شرکتهای توزیع نیروی برق

برگزاری آزمون تغییر وضعیت شغلی کارکنان شرکتهای توزیع نیروی برق در 3 استان فارس ، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد

(31 اردیبهشت ماه 1400)

1621790851184

آزمون تغییر وضعیت شغلی کارکنان شرکتهای توزیع نیروی برق در استانهای فارس ، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد  با لطف خدا و تلاش همکاران گرامی و اخذ مجوز از ستاد ملی کرونای هر 3 استان با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی  به نحو احسن و با صحت و سلامتی کامل روز جمعه 31 اردیبهشت ماه برگزار گردید .

 

1621790851163

 

تعداد ثبت نام شدگان : 

شرکت توزیع نیروی برق فارس : 427 نفر - محل آزمون دانشگاه شیراز

شرکت توزیع نیروی برق بوشهر : 273 نفر - محل آزمون دانشگاه پیام نور بوشهر

شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد : 157 نفر - محل آزمون دانشگاه یاسوج 

 

ریاست مجتمع فارس طی پیامی از تمامی همکاران گرامی که از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا کنون به نحوی از انحا در تمهیدات اجرای این آزمون و برگزاری شایسته آن نقش داشتند سپاسگزاری و قدردانی نمودند.

بالا