حضور ریاست محترم پژوهشگاه نیرو در مجتمع فارس

روز دوشنبه مورخ 10 خرداد 1400  دکتر احد ضابط رئیس محترم پژوهشگاه نیرو به همراه مهندس مرجانمهر معاون فناوری و دکتر پیرمراد معاون توسعه منابع انسانی، ضمن حضور در مجتمع فارس و بازدید از ساختمانها وکارگاه های این مجتمع با شرکت در جلسه عمومی، روند الحاق مجتمع ها به پژوهشگاه، اهداف و برنامه های آتی را تشریح و به سوالات همکاران درخصوص مسائل و مشکلات نیروی انسانی پاسخ دادند.

 

IMG 0913

 

گزارش بازدید رئیس مرکز رشد نیرو از شعبه فارس

همجنین روز سه شنبه مورخ 11 خردادماه ،  دکتر غلامرضا لطیف شبگاهی رئیس محترم مرکز رشد صنعت آب و برق به همراه معاون فناوری مرکز با حضور در مجتمع فارس، ضمن بازدید از ساختمان مرکز رشد- شعبه فارس، وضعیت بناها و تجهیزات موجود را مورد بررسی قرار داده و درخصوص تأمین اعتبارات لازم برای مرمت و بهسازی فضاها به بحث و تبادل نظر پرداختند . همچنین در جلسه ای با حضور رئیس مجتمع و اعضای شعبه فارس،  دکتر لطیف با اشاره به تاریخچه ایجاد پارک علم و فناوری نیرو و توجیه وظایف شعبات مرکز، بر اهمیت موضوع و رسالت اصلی پژوهشگاه در حوزه فناوری تأکید کردند.

بالا