برگزاری آزمون استخدامی شرکتهای پیمانکاری توزیع نیروی برق شیراز

azmoon2

 

آزمون استخدامی شرکتهای پیمانکاری طرف قرار داد با شرکت توزیع نیروی برق شیراز در هفت رشته شغلی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی در روزهای چهار شنبه 31 شهریور و پنج شنبه یک مهر در مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس- پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

 

azmoon1

  در این آزمون تعداد 197 نفر داوطلب به سوالات عمومی و اختصاصی خود ظرف مدت هفتاد دقیقه با حضور ناظرین شرکت و مجتمع پاسخ دادند.

 

azmoon3

بالا