دومین فراخوان تدریس در صنعت آب و برق

98 jazbmodares
 
​دومین فراخوان تدریس در صنعت آب و برق
به منظور شناسایی، سازماندهی و بکارگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و خبرگان صنعت در امر تدریس دوره‌های آموزشی و توسعه دانش و مهارت کارکنان شاغل در صنعت آب و برق منتشر شد.

به گزارش برق نیوز، در حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان هر سازمان، سه عامل "مدرس، برنامه­‌ریزی درسی و تجهیزات آموزشی" از ارکان اصلی یک دوره آموزشی محسوب می‌شوند. از این عوامل، مدرسان نقش بی‌بدیلی در طراحی آموزشی، بهره‌گیری بهینه از تجهیزات و ایجاد انگیزه یادگیری در مخاطبان و نهایتاً ارتقای کیفیت و اثربخشی دوره‌های آموزشی ایفا می‌کنند.


به همین دلیل، یکی از برنامه­‌های راهبردی وزارت نیرو در حوزه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، فعال‌سازی و توسعه شبکه مدرسان تخصصی صنعت آب و برق است. لذا، به منظور شناسایی، سازماندهی و بکارگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه­‌ها و موسسات آموزش عالی و خبرگان صنعت در امر تدریس دروه­‌های آموزشی و توسعه دانش و مهارت کارکنان شاغل در صنعت آب و برق، دومین فراخوان از ۱۶ بهمن به مدت ۱۵ روز از طریق سامانه الکترونیک این مرکز به نشانی http://tvqc-trainers.moe.gov.ir/login به منظور ثبت نام مدرسان در دسترس قرار گرفته است.


این گزارش می‌افزاید، ارزیابی صلاحیت موضوعی متقاضیان بر مبنای بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس شیوه نامه ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ صرفاً در حیطه‌های تخصصی "آب"، "آبفا" و "برق و انرژی" انجام خواهد شد.


بر این اساس، پس از بررسی مستندات ارائه شده از جانب متقاضیان تدریس، اسامی نفرات تائید شده به همراه حیطه و گرایش در سامانه جامع راهبری آموزش و صلاحیت حرفه­‌ای صنعت آب و برق درج و در دسترس تمامی شرکت­‌های متقاضی آموزش و مراکز مجری آموزشی صنعت آب و برق قرار خواهد گرفت.

بالا