امروز : دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

گروه آموزشی برق و انرژی

نویسنده :  

فهرست دوره های آموزشی گروه برق و انرژی

 درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره شیوه برگزاری وضعیت اجرا
بازیابی شبکه های قدرت  اقتضائی   18 23 فروردین  31 فروردین   حضوری اجرا شد
تجهیزات پست 3400 36 17 اردیبهشت 20 اردیبهشت حضوری اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه اول  3497  36   26 اردیبهشت 29 اردیبهشت   حضوری اجرا شد
سیمولاتور پست 3432 40 24 اردیبهشت 27 اردیبهشت حضوری اجرا شد
اصول ایمنی در برق و بهداشت محیط کار 3378 18 31 اردیبهشت 1 خرداد حضوری اجرا شد
ایمنی در برق 1566 30 1 خرداد 10 خرداد حضوری  اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه دوم 3497

36

2 خرداد 5 خرداد حضوری اجرا شد
گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی 3501 24 2 خرداد 4 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با رله و حفاظت در بخش انتقال 3344 40 7 خرداد 9 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه سوم 3497 36  9 خرداد 12 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه چهارم 3497 36  16 خرداد 19 خرداد حضوری اجرا شد
اصول ایمنی 1566 30 17 خرداد 29 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با انتقال اطلاعات از طریق خطوط نیرو PLC 3632 24 21 خرداد 1 تیر حضوری اجرا شد
تولید و نیروگاه گروه اول 3415 30 23 خرداد 25 خرداد حضوری اجرا شد
بهره برداری و مدیریت پیشرفته توزیع انرژی الکتریکی 3021 48 24 خرداد 9 تیر حضوری اجرا شد
آشنایی با رله و حفاظت در بخش انتقال 3344 30 28 خرداد 5 تیر حضوری اجرا شد
تولید و نیروگاه گروه دوم 3415 30 29 خرداد 31 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه پنجم 3497 36 30 خرداد 2 تیر حضوری اجرا شد
سیم کشی و تجهیزات خطوط انتقال اقتضایی 18 1 تیر 2 تیر حضوری اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه ششم 3497 36 6 تیر 9 تیر حضوری در حال اجرا
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی ISO14001  و ISO45001 اقتضایی 30 12 تیر 4 مرداد حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 13 تیر 15 تیر حضوری قطعیت یافته
دستورالعمل نصب و راه اندازی پست گروه اول   3693  12  20 تیر 21 تیر   حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 20 تیر 23 تیر حضوری  قطعیت یافته
دستورالعمل نصب و راه اندازی پست گروه دوم  3693 12  22 تیر  23 تیر   حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 13 تیر 15 تیر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مفاهیم پایه سیستم قدرت گروه اول 3018 12 1 مرداد 2 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 3 مرداد 6 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با استانداردهای شبکه توزیع 3516 30 3 مرداد 23 مرداد حضوری قطعیت یافته
مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه 3463 30 4 مرداد 19 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مفاهیم پایه سیستم قدرت گروه دوم 3018 12 8 مرداد 9 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با طراحی روشنایی معابر گروه اول  اقتضایی 4 9 مرداد 9 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با طراحی روشنایی معابر گروه دوم اقتضایی 4 9 مرداد 9 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با طراحی روشنایی معابر گروه سوم اقتضایی 4 10 مرداد 10 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با طراحی روشنایی معابر گروه چهارم اقتضایی 4 10 مرداد 10 مرداد حضوری قطعیت یافته

سیستم زمین در شبکه های توزیع و نحوه اندازه گیری مقاومت آن  

 3582 18  10 مرداد  12 مرداد   حضوری قطعیت یافته 
کارگاه عیب یابی کابل 3521 50 10 مرداد 23 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 10 مرداد 13 مرداد  حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مفاهیم پایه سیستم قدرت گروه سوم 3018 12 22 مرداد 23 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 24 مرداد 27 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با تجهیزات پست و شبکه های توزیع  2060  18   25 مرداد 26 مرداد   حضوری قطعیت یافته 
مبانی حقوقی حریم خطوط گروه اول 3699 12 6 شهریور 7 شهریور حضوری قطعیت یافته
تست ترانسفورماتورهای قدرت در بخش انتقال اقتضایی 16 6 شهریور 7 شهریور حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت  3497 36 7 شهریور 10 شهریور حضوری قطعیت یافته
مبانی حقوقی حریم خطوط گروه دوم 3699 12 13 شهریور 14 شهریور حضوری قطعیت یافته
آشنایی با سیستم زمین 3337 32 13 شهریور 21 شهریور حضوری قطعیت یافته
جوشکاری تخصصی 3226 36 13 شهریور 16 شهریور حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت  3497 36 14 شهریور 17 شهریور حضوری قطعیت یافته
تجهیزات پست 3400 36 15 شهریور 11 مهر حضوری قطعیت یافته
عیب یابی و تعمیرات پمپ، فن و کمپرسور 3279 36 19 شهریور 23 شهریور حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت  3497 36 21 شهریور 24 شهریور حضوری قطعیت یافته
آشنایی با فهارس پست، خط هوایی و خط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق و نحوه تعدیل پیمان های فهرست بهایی 3790 16 27 شهریور 28 شهریور حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 28 شهریور 31 شهریور حضوری قطعیت یافته
امداد و نجات مصدوم از ارتفاع اقتضایی 16 29 شهریور 30 شهریور حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 31 شهریور 3 شهریور حضوری قطعیت یافته
روش های مدرن قرائت لوازم اندازه گیری 3620 24 7 مهر 17 مهر حضوری قطعیت یافته
رله و حفاظت الکتریکی (1) 3277 30 17 مهر 9 آبان حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 18 مهر 21 مهر حضوری قطعیت یافته
تست های الکتریکی روغن - گروه اول 3409 18 24 مهر 25 مهر حضوری قطعیت یافته
دستگاه های تست رله گروه اول 3416 22 24 مهر 26 مهر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 25 مهر 28 مهر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با تجهیزات و لوازم ایمنی 3327 26 26 مهر 11 آبان حضوری قطعیت یافته
آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال 3353 40 30 مهر 16 آبان حضوری قطعیت یافته
دستگاه های تست رله گروه دوم 3416 22 2 آبان 4 آبان حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت  3497  36  2 آبان 5 آبان حضوری  قطعیت یافته
تست های الکتریکی روغن - گروه دوم 3409 18 8 آبان 9 آبان حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه بیستم 3497 36 8 آبان 12 آبان حضوری قطعیت یافته
شناسایی و ارزیابی ریسک فعالیت ها در شبکه توزیع اقتضایی 18 14 آبان 16 آبان حضوری قطعیت یافته
بویلرهای بازیافت نیروگاه سیکل ترکیبی  3204 30 14 آبان 17 آبان حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه بیست و یکم 3497 36 16 آبان 19 آبان حضوری قطعیت یافته
تجزیه و تحلیل حوادث شبکه  3652 30 17 آبان 2 آذر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با کابل ها 3627 30 23 آبان 25 آبان حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 24 آبان 25 آبان حضوری قطعیت یافته
آموزش کاربردی نرم افزار Dig Silent PowerFactory 3712 16 28 آبان 30 آبان حضوری قطعیت یافته
آشنایی با انواع قطع کننده ها 3525 30 6 آذر 14 آذر حضوری قطعیت یافته
استاندارد سرکابل و مفصل اقتضایی 8 7 آذر 7 آذر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی بار 3360 24 8 آذر 16 آذر حضوری قطعیت یافته
ایمنی در برق پیشرفته 3330 28 12 آذر 17 آذر حضوری قطعیت یافته
شناخت عمومی تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی 4028 30 12 آذر 15 آذر حضوری قطعیت یافته
نصب و راه اندازی و بهره برداری از ترانسفورماتورهای توزیع 3601 30 14 آذر 20 آذر حضوری قطعیت یافته
شناسایی و ارزیابی ریسک فعالیت ها در شبکه توزیع گروه 2  اقتضایی 18 19 آذر 21 آذر حضوری قطعیت یافته
روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات گروه اول 3423 12 23 آذر 23 آذر حضوری قطعیت یافته
روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات گروه دوم 3423 12 29 آذر 30 آذر حضوری قطعیت یافته
شناسایی و ارزیابی ریسک فعالیت ها در شبکه توزیع گروه 3 اقتضایی 18 10 دی 12 دی حضوری قطعیت یافته
آموزش کاربردی نرم افزار DigSilent Power Factory 3097 30 19 دی 22 دی حضوری قطعیت یافته
شناخت مراحل احداث خطوط انتقال 3441 30 21 دی 29 دی حضوری قطعیت یافته
آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری 3531 30 25 دی 10 بهمن حضوری قطعیت یافته
روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات گروه سوم 3423 12 26 دی 26 دی حضوری قطعیت یافته
روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات گروه چهارم 3423 12 28 دی 29 دی حضوری قطعیت یافته
تجهیزات برقی و مکانیکی قسمت شیمی نیروگاه ها گروه اول 3129 30 1 بهمن 4 بهمن حضوری قطعیت یافته
آشنایی با طراحی و توسعه شبکه توزیع 3585 24 2 بهمن 4 بهمن حضوری  قطعیت یافته
تجهیزات برقی و مکانیکی قسمت شیمی نیروگاه ها گروه دوم 3129 30 8 بهمن 11 بهمن حضوری قطعیت یافته
روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات 3423 12 10 بهمن 11 بهمن حضوری قطعیت یافته
روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات 3423 12 12 بهمن 13 بهمن حضوری قطعیت یافته
کارگاه سرکابل و مفصل بندی 3540 66 17 بهمن 27 بهمن حضوری قطعیت یافته
آشنایی با دستورالعمل بهره برداری پست فشار قوی 3319 30 17 بهمن 20 بهمن حضوری قطعیت یافته
تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار 3328 36 24 بهمن 27 بهمن حضوری قطعیت یافته
آموزش کاربردی نرم افزار DigSilent Power Factory  3097  30 25 بهمن 26 بهمن حضوری  قطعیت یافته
روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات 3423 12 25 بهمن 26 بهمن حضوری  قطعیت یافته
کارگاه مفصل بندی ترکیبی اقتضایی 10 26 بهمن  27 بهمن حضوری قطعیت یافته
ارزیابی و مدیریت ریسک 8032 16 30 بهمن 1 اسفند حضوری قطعیت یافته
آشنایی با استاندارد و نحوه اجرای پست های هوایی گروه اول 3603 14 2 اسفند 3 اسفند حضوری قطعیت یافته
آشنایی با استاندارد و نحوه اجرای پست های هوایی گروه دوم 3603 14 7 اسفند 8 اسفند حضوری قطعیت یافته
آشنایی با محاسبات و تجهیزات جبران کننده توان راکتیو 3613 32 9 اسفند 12 اسفند حضوری قطعیت یافته
روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات 3423 12 9 اسفند 10 اسفند حضوری قطعیت یافته
آشنایی با نرم افزار تخصصی رلیاژ 3363 24 13 اسفند 15 اسفند حضوری قطعیت یافته
مدیریت ریسک و فرصت های کیفیتی فرایندها اقتضایی 12 13 اسفند 14 اسفند حضوری قطعیت یافته
تجزیه و تحلیل حوادث شبکه 3652 30 14 اسفند 18 اسفند حضوری قطعیت یافته
آشنایی با اتوماسیون صنعتی گروه اول 3515 36 16 اسفند 19 اسفند حضوری قطعیت یافته
آشنایی با اتوماسیون صنعتی گروه دوم 3515 36 22 اسفند 26 اسفند حضوری قطعیت یافته

 

بالا