امروز : چهارشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

گروه آموزشی برق و انرژی

نویسنده :  

فهرست دوره های آموزشی گروه برق و انرژی

 درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

 

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره شیوه برگزاری وضعیت اجرا
بازیابی شبکه های قدرت  اقتضائی   18 23 فروردین  31 فروردین   حضوری اجرا شد
تجهیزات پست 3400 36 17 اردیبهشت 20 اردیبهشت حضوری اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه اول  3497  36   26 اردیبهشت 29 اردیبهشت   حضوری اجرا شد
سیمولاتور پست 3432 40 24 اردیبهشت 27 اردیبهشت حضوری اجرا شد
اصول ایمنی در برق و بهداشت محیط کار 3378 18 31 اردیبهشت 1 خرداد حضوری اجرا شد
ایمنی در برق 1566 30 1 خرداد 10 خرداد حضوری  اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه دوم 3497

36

2 خرداد 5 خرداد حضوری اجرا شد
گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی 3501 24 2 خرداد 4 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با رله و حفاظت در بخش انتقال 3344 40 7 خرداد 9 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه سوم 3497 36  9 خرداد 12 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه چهارم 3497 36  16 خرداد 19 خرداد حضوری اجرا شد
اصول ایمنی 1566 30 17 خرداد 29 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با انتقال اطلاعات از طریق خطوط نیرو PLC 3632 24 21 خرداد 1 تیر حضوری اجرا شد
تولید و نیروگاه گروه اول 3415 30 23 خرداد 25 خرداد حضوری اجرا شد
بهره برداری و مدیریت پیشرفته توزیع انرژی الکتریکی 3021 48 24 خرداد 9 تیر حضوری اجرا شد
آشنایی با رله و حفاظت در بخش انتقال 3344 30 28 خرداد 5 تیر حضوری اجرا شد
تولید و نیروگاه گروه دوم 3415 30 29 خرداد 31 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه پنجم 3497 36 30 خرداد 2 تیر حضوری اجرا شد
سیم کشی و تجهیزات خطوط انتقال اقتضایی 18 1 تیر 2 تیر حضوری اجرا شد
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت گروه ششم 3497 36 6 تیر 9 تیر حضوری در حال اجرا
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی ISO14001  و ISO45001 اقتضایی 30 12 تیر 4 مرداد حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 13 تیر 15 تیر حضوری قطعیت یافته
دستورالعمل نصب و راه اندازی پست گروه اول   3693  12  20 تیر 21 تیر   حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 20 تیر 23 تیر حضوری  قطعیت یافته
دستورالعمل نصب و راه اندازی پست گروه دوم  3693 12  22 تیر  23 تیر   حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 13 تیر 15 تیر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مفاهیم پایه سیستم قدرت گروه اول 3018 12 1 مرداد 2 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 3 مرداد 6 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با استانداردهای شبکه توزیع 3516 30 3 مرداد 23 مرداد حضوری قطعیت یافته
مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه 3463 30 4 مرداد 19 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مفاهیم پایه سیستم قدرت گروه دوم 3018 12 8 مرداد 9 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با طراحی روشنایی معابر گروه اول  اقتضایی 4 9 مرداد 9 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با طراحی روشنایی معابر گروه دوم اقتضایی 4 9 مرداد 9 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با طراحی روشنایی معابر گروه سوم اقتضایی 4 10 مرداد 10 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با طراحی روشنایی معابر گروه چهارم اقتضایی 4 10 مرداد 10 مرداد حضوری قطعیت یافته

سیستم زمین در شبکه های توزیع و نحوه اندازه گیری مقاومت آن  

 3582 18  10 مرداد  12 مرداد   حضوری قطعیت یافته 
کارگاه عیب یابی کابل 3521 50 10 مرداد 23 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با حفاظت سیستم های قدرت 3497 36 10 مرداد 13 مرداد  حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مفاهیم پایه سیستم قدرت گروه سوم 3018 12 22 مرداد 23 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با تجهیزات پست و شبکه های توزیع  2060  18   25 مرداد 26 مرداد   حضوری قطعیت یافته 
آشنایی با سیستم زمین 3337 32 13 شهریور 21 شهریور حضوری قطعیت یافته
آشنایی با فهارس پست، خط هوایی و خط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق و نحوه تعدیل پیمان های فهرست بهایی 3790 16 27 شهریور 28 شهریور حضوری قطعیت یافته

 

بالا