امروز : چهارشنبه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
-->

گروه مدیریت و علوم پایه

نویسنده :  

فهرست دوره های قطعیت یافته گروه مدیریت

 

 درصورتی که شما از همکاران وزارت نیرو می باشید و متقاضی حضور در این دوره ها هستید از طریق آموزش شرکت خود اقدام فرمائید. در غیر این صورت متقاضیان آزاد می توانند از طریق فرم درخواست دوره اقدام نمایند.

عنوان دوره کد دوره مدت زمان تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره شیوه برگزاری وضعیت اجرا
تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم TGCM - 1033 28 27 فروردین 18 اردیبهشت آنلاین - آفلاین اجرا شد
فرایند و فنون تصمیم گیری 9075 9 28 فروردین 2 اردیبهشت حضوری اجرا شد
سلامت روان و مدیریت استرس 9162 6 29 فروردین 29 فروردین حضوری اجرا شد
تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث TGCM - 1070 8 5 اردیبهشت 10 اردیبهشت آنلاین - آفلاین اجرا شد
امر به معروف و نهی از منکر TGCM - 1006 6 10 اردیبهشت 17 اردیبهشت آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه 8331 12 25 اردیبهشت 1 خرداد حضوری اجرا شد
کلیات اطفاء حریق و راه های پیشگیری TGCM-1027 6 18 اردیبهشت 18 اردیبهشت حضوری اجرا شد

امور رفاهی کارکنان 

(فوانین، مقررات و دستورالعمل ها)

8354 12 20 اردیبهشت 27 اردیبهشت حضوری اجرا شد
پولشویی گروه اول 8091 8 2 خرداد 2 خرداد حضوری اجرا شد
تجزیه و تحلیل صورت های مالی 8366 16 2 خرداد 11 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ویرایش 2015 گروه اول اقتضایی 6 7 خرداد 7 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ویرایش 2015 گروه دوم اقتضایی 6 8 خرداد 8 خرداد حضوری اجرا شد
دانشگرایی سازمانی 8101 18 8 خرداد 18 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن TGCM - 1044 8 8 خرداد 18 خرداد آنلاین - آفلاین اجرا شد
پولشویی گروه دوم 8091 8 9 خرداد 9 خرداد حضوری اجرا شد
فنون مذاکره و فن دفاع (گروه اول) 8170 8 9 خرداد 9 خرداد حضوری اجرا شد
فنون مذاکره و فن دفاع (گروه دوم) 8170 8 10 خرداد 10 خرداد حضوری اجرا شد
فنون مذاکره و فن دفاع (گروه سوم) 8170 8 11 خرداد 11 خرداد حضوری اجرا شد
امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل ها) 8354 12 17 خرداد 24 خرداد حضوری اجرا شد
آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی ره TGCM-1089 6 18 خرداد 18 خرداد حضوری اجرا شد
اندیشه های نو در مدیریت 2269 12 21 خرداد 22 خرداد حضوری اجرا شد
عارضه یابی سازمان 8703 6 21 خرداد 22 خرداد حضوری اجرا شد
توجیهی بدو خدمت TIM 1001 - 1007 70 21 خرداد 1 تیر حضوری اجرا شد
جمعداری اموال 8369 20 22 خرداد 23 خرداد حضوری اجرا شد
انگیزش در کار 9026 8 23 خرداد 23 خرداد حضوری اجرا شد
کمک های اولیه و فوریت های پزشکی - امدادی TGCM-1028 8 24 خرداد 24 خرداد حضوری اجرا شد
فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی 9075 9 24 خرداد 24 خرداد حضوری اجرا شد
استقرار نظام مدیریت دانش در صنعت آب و برق از دیدگاه سازمان بهره وری آسیایی  8811 18 24 خرداد 26 خرداد  حضوری اجرا شد
آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق 9003 6 25 خرداد 25 خرداد حضوری اجرا شد
حقوق بیمه 4 بیمه مسئولیت (بیمه شخص ثالث و ...) 8123 8 26 خرداد 26 خرداد حضوری اجرا شد
توجیهی بدو خدمت TIM - 3001- 3007 70 28 خرداد 5 تیر حضوری اجرا شد
مدیریت درآمد 2174 30 29 خرداد 8 تیر آنلاین - آفلاین در حال اجرا
قانون تجارت 8398 12 31 خرداد 1 تیر حضوری اجرا شد
آشنایی با مراجع شبه قضایی (تعزیرات حکومتی و مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی)  8014 8 2 تیر 2 تیر حضوری اجرا شد

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری گروه اول

8383 12 4 تیر 5 تیر حضوری اجرا شد
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی TGCM-1063 14 20 تیر 30 تیر آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت TGCM-1079 8 21 تیر 21 تیر حضوری قطعیت یافته
روش های مقابله با تخلیه تلفنی گروه اول اقتضایی 4 5 تیر 5 تیر حضوری قطعیت یافته
روش های مقابله با تخلیه تلفنی گروه دوم اقتضایی 4 6 تیر 6 تیر حضوری قطعیت یافته
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری گروه دوم 8383 12 6 تیر 7 تیر حضوری قطعیت یافته
قانون تجارت 8398 12 7 تیر 8 تیر حضوری قطعیت یافته
روش های مقابله با تخلیه تلفنی گروه سوم اقتضایی 4 7 تیر 7 تیر حضوری قطعیت یافته
روش های اجرایی در ساماندهی اموال 8388 12 8 تیر 8 تیر حضوری قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر گروه اول 8778 18 9 تیر 23 تیر حضوری قطعیت یافته
قانون کار و تامین اجتماعی  8401 12 9 تیر 16 تیر حضوری قطعیت یافته
اندیشه های نو در مدیریت    2269 12  12 تیر   13 تیر حضوری   قطعیت یافته
عارضه یابی سازمان  8703   12 تیر 13 تیر   حضوری قطعیت یافته
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری 8383 12 14 تیر 21 تیر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی ره TGCM - 1089 15 تیر 15 تیر حضوری قطعیت یافته
اصول بازرسی 8346 6 21 تیر 21 تیر  حضوری قطعیت یافته
مدیریت ریسک ها و فرصت های کیفیتی فرایندها گروه اول  اقتضایی 12 25 تیر 26 تیر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مبانی اصلاح الگوی مصرف TGCM-1041 8 25 تیر 4 مرداد آنلاین - آفلاین قطعیت یافته
مدیریت ریسک ها و فرصت های کیفیتی فرایندها گروه دوم اقتضایی 12 28 تیر 29 تیر حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت TGCM-1079 8 28 تیر 28 تیر حضوری قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر گروه دوم 8778 18 30 تیر 13 مرداد حضوری قطعیت یافته
حقوق قراردادها و معاهدات آب 1243 24 1 مرداد 13 مرداد حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت گروه دوم TIM 3001 - 3007 70 1 مرداد 6 مرداد حضوری قطعیت یافته

مدیریت بر مبنای هدف

(برنامه آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان در سطح عملیاتی و پایه)

9259 4 3 مرداد 13 مرداد آنلاین - آفلاین  قطعیت یافته
روش های اجرایی در ساماندهی اموال گروه اول 8388 12 4 مرداد  5 مرداد حضوری قطعیت یافته
آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی 8588 24 6 مرداد 3 شهریور حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت گروه سوم TIM 3001 - 3007 70 8 مرداد  13 مرداد حضوری قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر 8778 18 9 مرداد 19 مرداد حضوری قطعیت یافته
روش های اجرایی در ساماندهی اموال گروه دوم 8388 12 11 مرداد 12 مرداد حضوری قطعیت یافته
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه برادران TGCM-1040 28 11 مرداد 26 مرداد حضوری  قطعیت یافته 
روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه خواهران TGCM-1040 28 11 مرداد 26 مرداد حضوری قطعیت یافته
تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم  TGCM-1033 28 12 مرداد 26 مرداد حضوری قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر گروه سوم 8778 18 20 مرداد 3 شهریور حضوری قطعیت یافته
قانون مدنی 8404 16 23 مرداد 25 مرداد حضوری قطعیت یافته
کار تیمی و مهارت های تیم سازی (مدیران آینده در سطح پایه) 9217 8 24 مرداد 24 مرداد حضوری قطعیت یافته
توجیهی بدو خدمت TIM 3001 - 3007 70 26 مرداد 30 شهریور حضوری قطعیت یافته
انگیزش در کار (حین انتصاب - پایه) 9026 8 31 مرداد 31 مرداد حضوری قطعیت یافته
روانشناسی خانواده TGCM-1101 12 31 مرداد 13 شهریور آفلاین قطعیت یافته
اصول برنامه ریزی موارد MRP گروه اول 8531 24 1 شهریور 8 شهریور حضوری  قطعیت یافته
مبانی مدیریت اسناد 8416 24 1 شهریور 9 شهریور آفلاین قطعیت یافته
مهارت های برقراری ارتباط موثر گروه سوم 8778 18 3 شهریور 17 شهریور حضوری قطعیت یافته
قوانین و مقررات اموال دولتی 1 8196 8 6 شهریور 6 شهریور حضوری  قطعیت یافته
حدود وظایف و اختیارات نگهبانان گروه اول  اقتضایی 6 6 شهریور 6 شهریور حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با تجهیزات دفاع شخصی گروه اول اقتضایی 6 6 شهریور 6 شهریور حضوری  قطعیت یافته
حدود وظایف و اختیارات نگهبانان گروه دوم اقتضایی 6 7 شهریور 7 شهریور حضوری  قطعیت یافته
آشنایی با تجهیزات دفاع شخصی گروه دوم اقتضایی 6 7 شهریور 7 شهریور حضوری  قطعیت یافته
پویایی سازمانی و فردی (بهره وری) (حین انتصاب - میانی) 9035 6 8 شهریور 8 شهریور حضوری  قطعیت یافته
اصول برنامه ریزی موارد MRP گروه دوم 8531 24 9 شهریور 16 شهریور حضوری  قطعیت یافته
قوانین و مقررات اموال دولتی 2 8197 6 10 شهریور 10 شهریور حضوری  قطعیت یافته
بالا